Nieuws

 

Onderstaand vind je diverse artikelen over contactlenzen, verzorging, ogen en de invloed van de omgeving. Deze artikelen zijn zorgvuldig door ons geselecteerd. Klik op een titel om het bijbehorende artikel te kunnen lezen.


 

Het voorkomen van contactlenscomplicaties

HET VOORKOMEN VAN CONTACTLENSCOMPLICATIES

Bij het dragen van contactlenzen is er altijd een risico dat er complicaties optreden, van milde klachten die vanzelf overgaan tot visusbedreigende complicaties waarbij snel handelen door een oogarts noodzaak is. In het laatste geval is er bijna altijd sprake van een corneale infectie waarbij een micro-organisme betrokken is.

Door Gabriëlle Janssen (voorzitter OVN)

Pseudomonas is de bekendste en verreweg de grootste veroorzaker van corneale infecties. Acanthamoebe keratitis daarentegen is zeer zeldzaam, maar heeft grote gevolgen. Als er een Acanthamoebe keratitis is, is het wel meestal bij lensdragers.

Er is dus een relatie tussen een Acanthamoebe keratitis en het dragen van contactlenzen. Contactlenzen kunnen kleine veranderingen en beschadigingen veroorzaken op het cornea-epitheel en/of de Acanthamoebe hecht zich makkelijk aan de contactlens (of de aanslag op de lens), waardoor contactlensdragers een groter risico hebben op het krijgen van een Acanthamoebe keratitis, dan mensen die geen lenzen dragen.

Voordat er zachte contactlenzen op de markt kwamen, kwam de complicatie Acanthamoebe keratitits bijna niet voor. Een Acanthamoebe keratitis kan blindheid veroorzaken, waarbij een hoornvliestransplantatie eventueel het zicht terug kan geven. In het meest ernstigste geval, zoals bij Sigrid Muusse, was een enucleatie noodzakelijk, omdat de Acanthamoebe opnieuw ontstond in het transplantaat: een zeer ongelukkige en zeer zeldzame samenloop van omstandigheden. Wat extra opvallend is, is dat dat deze client een grote diameter (mini-sclerale) vormstabiele lens droeg voor haar keratoconus. Zoals gezegd wordt Acanthamoebe vooral geassocieerd met zachte lenzen.

Infectieus of steriel?

Belangrijk is een Acanthamoebe keratitis tijdig te ontdekken, waarbij de belangrijkste differentatie tussen een steriel versus infectieus infiltraat gemaakt moet worden:

 

Infectieus infiltraat Steriel infiltraat
–   Toename klachten bij stoppen contactlenzen –   Afname klachten bij stoppen contactlenzen
Irregulair infiltraat Rond infiltraat
Mucopurulente uitscheiding Geen uitscheiding
Ooglid oedeem Geen oedeem oogleden
Forse hyperaemie Lichte hyperaemie
Reactie van endotheel –    Geen reactie in voorste oogkamer
Reactie voorste oogkamer Geen visusdaling

 

Acanthamoebe kan klinische overeenkomsten vertonen met het beeld van een herpes keratitis en kan daardoor in het begin lastig zijn om van elkaar te onderscheiden, ook voor oogartsen. De beste differentiaal diagnose is om een kweek te nemen van het ulcer, contactlenshouder en/of contactlens. Niet altijd kan hier op gewacht worden alvorens met therapie gestart wordt en wordt er door middel van klinische bevindingen, symptomen en de progressie van de keratitis gestart. Werk je in de eerste lijn en heb je het vermoeden dat jouw cliënt een infectieus infiltraat heeft? Zorg er dan voor dat de cliënt nog dezelfde dag contact heeft met de oogarts en vermeld het dragen van contactlenzen. Hiermee kan en moet de mogelijkheid van een Acanthamoebe open worden gehouden.

Lenshygiëne, contactlensvloeistoffen, draagtijden en de compliance van de gebruiker zijn belangrijke factoren in de relatie tussen lenzen en keratitis. Elke lensdrager moet zich bewust zijn van de risicofactoren en naast de routine instructie hoe om te gaan met contactlenzen, moet er ook een uitleg gegeven worden dat bij het verkeerd gebruik van contactlenzen er een serieus gevaar is om het zicht te verliezen.

Met betrekking tot Acanthamoebe is het vooral belangrijk om het gebruik van leidingwater uit te sluiten in het verzorgingssysteem. Sterker nog: ook bij vormstabiele lenzen (en scleralenzen in het bijzonder) klinkt ook steeds meer de roep om leidingwater uit het verzorgingssysteem te bannen (dus ook om de lenzen niet meer af te spoelen met leidingwater).

 

Zorg of commercie?

De angst van veel contactlensspecialisten en optometristen is dat het de consument zal afschrikken om nog contactlenzen te dragen als wij hen het meest ernstige scenario schetsen bij een complicatie, maar wat houdt ons vak in? Zorg of commercie of Zorg en commercie? Hoe verhouden deze zich tot elkaar? Als wij als professional zorg verlenen doe je moeite om iemand in goede conditie te houden of te brengen. Bij commercie is de handel gericht op het maken van winst. Deze twee hebben niet altijd hetzelfde doel en belang. Ze kunnen een intern conflict bij jezelf opleveren, maar ook met je werkgever in een commerciële omgeving als je te veel ‘zorg’ verleent en te weinig verkoopt. Mogelijk levert het helemaal geen conflict op en verleen je de beste zorg en verkoop je voldoende contactlenzen. Of je vanuit een commerciële organisatie of vanuit een non-profit instelling werkt: verantwoord professioneel handelen blijft altijd het uitgangspunt. Ik hoop natuurlijk dat het merendeel van de optometristen op deze manier kan werken. Desondanks druppelen de complicaties bij het dragen van contactlenzen de ziekenhuizen binnen.

 

Contactlensregulering en certificering

Wat kunnen wij als contactlensspecialisten en optometristen doen om de kans op complicaties in Nederland zo klein mogelijk te maken? Contactlensregulering in combinatie met kwaliteitscertificering van de individuele professional kan een middel zijn om de kwaliteit van contactlensaanpassend Nederland te verantwoorden en te verbeteren. Door kwaliteit zichtbaar te maken, kan een professional aan zijn cliënten, opdrachtgevers, partners en financiers zijn handelwijze en prestaties aantonen en verantwoorden.

Door contactlensregulering voorkom je dat consumenten via branche vreemde kanalen op eigen houtje contactlenzen in hun ogen kunnen stoppen. Om dit te bereiken is echter veel meer nodig en dit is ook niet direct reëel en haalbaar. Het wil trouwens ook niet zeggen dat er bij regulering nooit meer complicaties voorkomen. Maar met kwaliteitscertificering worden de voorwaarden geregeld om aantoonbaar aan de gestelde opleidingseisen en afgesproken handelswijzen te voldoen bij het aanmeten van contactlenzen en het uitvoeren van controles. Is dat utopie of werkelijkheid? Voor de OVN is het werkelijkheid.

Myopie management

Oorzaken

Oorzaken van myopie

 

oog_licht

Het wordt steeds duidelijker dat de groei van het oog in de jeugd – en daarmee ook het ontstaan van myopie – veroorzaakt wordt door een cascade van signalen die plaatsvinden aan de binnenkant van het oog. Licht dat op de voorkant van het netvlies (retina) valt veroorzaakt een signaal dat door alle lagen van het netvlies heen gaat en dan aan de achterkant het bindweefsel (sclera) bereikt. Het resultaat is dat dit bindweefsel gaat groeien en het oog naar achter toe groter laat worden. Uit welke factoren deze signaalcascade bestaat weten we niet precies, maar erfelijke factoren zowel als lifestyle factoren spelen beiden een grote rol.

 

Erfelijke factoren

myopie_erfelijkMyopie is sterk erfelijk bepaald. Kinderen met myopie hebben vaak ouders met myopie en een eeneiige tweelingen hebben vaak dezelfde brilsterkte. Door familieonderzoek, maar ook door grote bevolkingsstudies met genetische data, weten we inmiddels vrij veel van deze erfelijke factoren. Er zijn nu meer dan 100 genen bekend. Deze genen komen doorgaans veel in de algemene bevolking voor, dat wil zeggen dat bij bijna iedereen wel een paar van deze genen in het DNA terug te vinden zijn. Waarom de een meer erfelijk belast is dan een ander hangt vaak af van het aantal myopie genen dat iemand heeft. Zo weten we dat de aanwezigheid van veel myopie genen het risico op myopie wel met een factor 10 kan toenemen. Wat doen die genen eigenlijk? Dat is nog niet precies bekend, maar duidelijk is wel dat veel genen een rol spelen bij het begin van de signaalcascade in het netvlies, of juist hun werking hebben bij het veranderen van het bindweefsel aan het einde van de signaalcascade. We verwachten dat de komende jaren nieuw onderzoek de genen voor myopie steeds verder opheldert.

 

Lifestyle

kind_tvkind_lezenkind_tabletOmdat recent onderzoek laat zien dat myopie steeds vaker voorkomt bij jongeren, heeft men gedacht dat veranderende leefstijl in deze leeftijdsgroep de oorzaak hiervan kan zijn. Veel studies hebben aangetoond dat het verrichten van veel dichtbijwerk (zoals lezen, telefoon of andere digitale schermen kijken) in de jeugd kan bijdragen aan het ontstaan van bijziendheid. Het advies aan jongeren is om de tijd die ze spenderen aan digitale schermen te beperken tot 2 uur per dag. Hoger onderwijs, waar men vaak veel langere uren dichtbij werk verricht dan lager onderwijs, is ook een grote risicofactor voor het ontstaan van myopie. Wij adviseren echter niet om dan maar minder scholing te nemen…

buitenspelen

Het is natuurlijk geen optie om al het lezen en het hoger onderwijs maar voor gezien te houden, maar er is wel iets aan te doen om het risico te verlagen. Veel onderzoek heeft aangetoond dat buitenzijn in het licht beschermend werkt op de groei van het oog. Buiten is er wel 15x meer licht dan binnen, zelfs als daar de lampen aan zijn. Netvliescellen maken in dit vele licht een stofje aan (dopamine) dat remmend werkt op de signaal cascade. Hoeveel uur moet je buiten zijn om een beschermend effect te verkrijgen? Dat is best veel, iets meer dan 2 uur per dag. Dat is meer dan de 5 kwartier die een gemiddeld Nederlands kind nu buiten door brengt.

puzzel

Kun je met lifestyle je erfelijke risico beïnvloeden? Dat kan wel degelijk. Eerder onderzoek uit Rotterdam liet zien dat personen met een hoge erfelijke belasting die alleen lager onderwijs genoten veel minder myopie hadden dan degenen die naar de universiteit gegaan waren. Juist voor kinderen waarvan de beide ouders bijziend zijn is het dus aan te raden om het dichtbij werk via digitale schermen te beperken en veel buiten te zijn.

Verder lezen? Lees een wetenschappelijk artikel in het Engels voor meer informatie.

Bron: www.myopie.nl/oorzaken/

 

Voor meer informatie over myopie management kijk op:

https://www.wepublish.com/Procornea/HetAlgemeenNachtbladEditie3.html

https://www.brienholdenvision.org/translational-research/myopia/myopia-calculator.html

 

Tips voor het dragen van lenzen met make up

Zowel make up als lenzen zijn beide bedoeld om je er op je mooist uit te laten zien. Vaak wordt de vraag gesteld: Kan ik (oog) make up dragen als ik lenzen in heb? Er wordt weleens gedacht en gezegd van niet. Als je met een paar dingen rekening houdt kunnen lenzen prima samen met make up. We hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet, zodat je onbezorgd je lenzen met make up kunt dragen.

13 tips voor het dragen van lenzen en make up

1. Was je handen voordat je je lenzen indoet. Het is altijd belangrijk om met schone vingers je lenzen in te doen, maar als je make up draagt, is dit extra belangrijk, omdat make-up zich gemakkelijk aan de lens bindt. Lenzen kunnen zo gemakkelijk beschadigen en hierdoor krijg je sneller geïrriteerde ogen.

2. Lenzen vóór make up. Doe je lenzen in voordat je make up op doet. Zo vervuil je je lenzen minder snel met de make up en kun je de lenzen veilig indoen.

3. Hypoallergene producten. Gebruik make up producten die veilig zijn voor contactlenzen. Dit zijn vaak producten die hypoallergeen zijn of producten voor gevoelige ogen.

4. Wees voorzichtig met het aanbrengen van de make up. Zorg ervoor dat je met je mascara, eyeliner of kwast de lens en het oog niet raakt.

5. Pas op met eyeliner. Wees voorzichtig met eyeliner. Lensdragers kunnenmake up het beste geen eyeliner aan de binnenkant van het ooglid aanbrengen. De eyeliner kan gemakkelijk van je ooglid in je oog komen en hecht zich gemakkelijk aan de lens. 

6. Vermijd poeders! Gebruik crème-achtige oogschaduw in plaats van poeder. Hoewel beide in het oog terecht kunnen komen, dwarrelt poeder gemakkelijker in je ogen. Een primer kan er voor zorgen dat de oogschaduw beter blijft zitten en niet in je ogen terecht komt.

7. Vermijd producten op oliebasis. Producten op oliebasis kunnen er voor zorgen dat de lenzen vettig aanslaan. De vettige laag is heel lastig van je lens te verwijderen.

8. Mascara techniek. Bij het aanbrengen van je mascara moet je er op letten dat je nietmake up I te dicht bij de wortels van je wimpers komt.

9. Longlasting mascara. Draag mascara en eyeliner die  lang blijven zitten. Dit zorgt ervoor dat er minder snel losse deeltjes in je ogen komen. We hebben natuurlijk allemaal een hekel aan klontjes in je mascara, maar voor lensdragers is dit nog veel lastiger, investeer daarom in een goede mascara. Kies bijvoorbeeld voor deze mascara speciaal ontwikkeld voor lensdragers. 

10. Houdbaarheidsdatum. Dan heb je de juiste mascara aangeschaft, maar dan kunnen er nog dingen mis gaan. Gebruik make up nooit langer dan de voorgeschreven tijd. Dikke kans namelijk dat na de houdbaarheidsdatum, het vol zit met bacteriën! make upOp de verpakking kun je zien hoelang je een product kunt gebruiken na het eerste gebruik. Op de verpakking staat dit altijd aangegeven met een afbeelding: een potje met een getal erin en vaak de letter M. Dit is het aantal maanden dat het product houdbaar is na openen. 

11. Contactlenzen uit voordat je make up verwijdert. Gebruik voor het verwijderen van de make up een product dat niet op oliebasis is.

12. Permanente make up. Als alternatief kun je kiezen voor permanente make-up. Zo kan je bijvoorbeeld je wimpers of wenkbrauwen verven, of een lijntje boven je ogen tatoeëren. Verder is het belangrijk om jezelf een goede routine aan te leren met het indoen en verwijderen van je lenzen. 

13. Daglenzen. Als je een echte make up liefhebber bent, dan zijn daglenzen waarschijnlijk de beste lenzen keus. Doordat je deze lenzen niet hoeft schoon te maken, zijn ze hygiënischer in gebruik. Daardoor heb je minder kans op complicaties. Bovendien zijn ze gemakkelijk en eenvoudig te vervangen als ze beschadigd raken (door make up). Voor bijna iedere afwijking en plus en minsterkte hebben we voordelige daglenzen.

Bron: Lensonline

Glazen voor multimedia gebruik

TV’s, laptops, tablets en computers zijn een onmisbaar onderdeel van het leven geworden. Het huidige digitale leven zorgt voor nieuwe optische behoeften. Essilor deed onderzoek naar de veranderingen in het kijkgedrag en de kijkhouding van brildragers tijdens het gebruik van diverse soorten beeldschermen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er nieuwe gebruiksafstanden zijn ontstaan. De lichaamshouding en de ooginclinatie zijn verschillend wanneer men leest van een papier of een scherm. Daarnaast is gebleken dat maar liefst 95% van de mensen een smartphone gebruiken op een afstand tussen de 23 en 43 cm. Dit zorgt voor een nieuwe kijkbehoefte waar rekening mee gehouden wordt in het ontwerp van Eyezen brillenglazen: het extra nabijzicht.

Uit het onderzoek zijn 3 consumentenprofielen gedefinieerd:

1] jong volwassenen
2] pre-presbyopen
3] presbyopen.

Alle consumenten uit deze profielgroepen ervaren de visuele ongemakken van frequent beeldschermgebruik, maar op verschillende niveaus.

Twee technologieën maken het glasdesign van Eyezen uniek:

Eyezen Focus technologie: Een specifieke extra sterkte op basis van het consumentenprofiel in het speciaal ontworpen onderste gedeelte van het brillenglas. De voordelen voor de drager:

  • Minder vermoeide ogen, zelfs bij langdurig gebruik van een smartphone;
  • Beter kunnen lezen van de kleine lettertjes;
  • Een natuurlijke houding voor presbyopen bij het gebruik van een smartphone

Light Scan technologie: deze technologie van Crizal® PrevenciaTM filtert selectief schadelijk blauwviolet licht dat uitgestraald kan worden door beeldschermen. Het noodzakelijk blauwviolette licht wordt doorgelaten door het glas waardoor de biologische klok van de drager positief wordt beïnvloed. Voor een optimaal resultaat wordt deze coating geadviseerd in combinatie met de Eyezen productrange. De voordelen voor de drager:

  • Vermindering van verblinding door beeldschermen;
  • Verbeterd contrast;
  • Voorkomt vroegtijdige veroudering van de ogen.

De Eyezen range is beschikbaar als multifocaal design (Varilux Eyezen) en unifocaal design (Essilor Eyezen).

Bekijk hier de site: eyezen

Bron: Essilor

 

 

Kinderen en contactlenzen

contactlenzen_voor_kinderen-1

contactlenzen_voor_kinderen-2

contactlenzen_voor_kinderen-3

contactlenzen_voor_kinderen-4

Droge ogen in kantooromgeving

Droge ogen in kantooromgeving-1

Droge ogen in kantooromgeving-2

Bron:de Opticiën, vakblad voor de optiek

Wat u wilt weten over goed zien

wat u wilt weten over goed zien

Bron: Eyeline, opinie-vakblad voor de optiekbranche

Beeldschermwerk en droge ogen

beeldschermwerk en droge ogen

Bron: Eyeline, opinie-vakblad voor de optiekbranche

Dutje met lenzen in risicovol

dutje met lenzen in risicovol-1

dutje met lenzen in risicovol-2

Bron: Eyeline, opinie-vakblad voor de optiekbranche

Harde lenzen

harde lenzen-1

harde lenzen-2

Droge ogen

drogeogen-1

drogeogen-2

Bron: Sensismagazine, nummer 1 februari 2008

Welke lenzen zijn er allemaal

welke lenzen zijn er allemaal

Bron: eyeLine, opinie-vakblak voor de optiek branche

Je hebt maar één paar ogen

je hebt maar een paar ogen

Bron: Novia Nova

Oude make-up en ooginfecties

oude make-up en ooginfecties