Optometrie

Hans Maalsen is optometrist bij Maalsen Optiek Nijmegen. Dit houdt in dat hij is opgeleid om de gezondheidstoestand van het oog te bepalen middels een screening. Een soort huisarts voor de ogen dus. Op basis hiervan kunnen contactlenzen veilig worden aangemeten.


Wat doet een optometrist precies?

De optometrist is opgeleid om de gezondheidstoestand van het oog en alles wat daarmee samenhangt te screenen. Hij weet veel van oogafwijkingen, bijwerkingen van geneesmiddelen op de ogen, oogziekten en ziekten die op het oog invloed kunnen hebben. Om de gezondheid van het oog te kunnen screenen kan de optometrist gebruikmaken van diverse apparatuur, testen, oogdruppels en kleurstoffen.

De optometrist stelt een waarschijnlijkheidsdiagnose en verwijst indien nodig naar huisarts of specialist. Tevens kan hij de ogen nauwkeurig opmeten en de samenwerking tussen de ogen bepalen. Ook meet de optometrist contactlenzen aan. De optometrist kan dus veel meer doen dan alleen een oogmeting.

Het grootste verschil met de optometrist oude stijl is dat hij medicijnen, diagnostische farmaca, kan gebruiken bij zijn onderzoeken om oogafwijkingen te constateren. Bij het gebruik van deze farmaca horen ook nieuwe onderzoekstechnieken. Zeker op medisch gebied is zijn kennisniveau veel hoger. Hij mag een waarschijnlijkheidsdiagnose stellen en kan beter communiceren met medici.

De optometrist kan worden beschouwd als de huisarts voor de ogen.